Adress: Kopperudmoen Industrifelt
Tel: +47 63 99 98 20
Med jevne mellomrom kjører Betsson
Mobil: +47 913 93 715
Fax: +4763 99 30 60
E-post: info@gronbeck-hardkrom.no