Firmapresentasjon

GRØNBECK HARDKROM AS er en renoveringsbedrift for slitte maskindeler og ligger på Maura, ca. 10 min. Casumo fra Gardermoen.
Bedriften ble A.S. i 1998, men har vært drevet av samme eier siden 1985.
Vårt hovedprodukt er hardkrom, pålagt elektrolyttisk i bad.
Dertil kommer bearbeidingsprosesser som sentersliping, inv. sliping, bandsliping, mekanisk og manuell bearbeiding både før og etter hardkromprosessen.
Vårt hovedmål er å renovere slitte deler for industrien og å klargjøre disse til montering fullt på høyde med nye deler.
Dertil kommer også pålegging av hardkrom på nyproduserte deler fra mange av våre største kunder.
Problemer med overflaten og dens kvalitet ?

HARDKROM, ET UNIKT OG ANERKJENT PRODUKT FOR INDUSTRIEN.

Med snart 20 års erfaring innen elektrolyttisk hardkromproduksjon, kan vi tilby pålegging av hardkrom på nye eller slitte maskindeler.

Utfelling av krom ved elektrolyse, er en gammel, men fortsatt like anvendelig prosess som er uunverlig for all industri.
Dens hardhet, slitestyrke og evne til å motstå korrosjon, gjør den til et førsteklasses belegg som dekker flere områder.
Vi legger hardkrom på komponenter til de fleste bedrifter som har erfaring fra denne beleggstypen gjennom mange år. Vår kvalitet på de ferdige produkter, har gjordt at kundene stadig kommer tilbake når det er snakk om pålegging av slitte- eller nye komponenter.

Grunnet vår maskinpark, kan vi betjene produkter og ferdigstille disse for montasje.
Vår kapasitet er:
- Bandsliping: Ø350 x 3000 m m.
- Rundsliping: Ø630 x 2500 m m.
- Invendig sliping: Ø300 x 450 m m.

Utover denne kapasitet, har vi samarbeidspartnere som kan betjene det vesentlige innen sliping.

Vår kapasitet på bad-prosess for krompålegging:
- Største diameter: 1000 m m.
- Største lengde: 4000 m m.
- Vekt: 10000 kg.

Også innen bad-prosessen har vi samarbeidspartnere med større kapasiteter:
- Største diameter: 1500 m m.
- Største lengde: 13000 m m.
- Vekt: 14500 kg.

Om mulig besikter vi gjerne et oppdrag og gir bindende priser.
Derfor ta kontakt med oss, det kan lønne seg i stedet for kostbar investering i nye komponenter.